Informacje wstępne

Część teoretyczna odbędzie się w formie zdalnej

Wykładowca części zdalnej: sędzia klasy związkowej PZP, sędzia międzynarodowy WPS, (do ustalenia z Kolegium Sędziowskim przy DOZP)

 • Dzień nr 1 Czas zajęć g. 9-18 w 6 blokach 1,5 h z 15 min przerwami
 • Dzień nr 2 Czas zajęć g. 9-18 w 5 blokach 1,5 h z 15 min przerwami z 1h przerwą między blokiem 3 i 4
 • Platforma: Google Meet
 • Rekomendowana przeglądarka: Google Chrome
 • Wymogi sprzętowe: Wszyscy uczestnicy kursu powinni być wyposażeni w komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu.
 • LINK: Link do szkolenia zostanie rozesłany do uczestników szkolenia, zgodnie z przekazaną listą mailingową.

Część praktyczna

Dzień nr 3 Czas zajęć: g 15-16

a)   Sposoby wyjścia komisji sędziowskiej (oficjalne i robocze) na nieckę pływalni;
b)   Symulacja ustawienia i pracy sędziów na basenie w trakcie zawodów pływackich;
c)    Pomiar czasu;
d)   Omówienie budowy, oznakowania i sprzętu wokół niecki basenu na pływalni. (wymagany przyjazd do Wrocławia na pływalnię przy ul.Racławickiej)

Egzamin przed Komisją Sędziowską DOZP:  po zakończeniu zajęć z pkt a) -d)  Czas zajęć: g 16-18

Informacje dodatkowe:

 • Kurs będzie częściowo dotowany ze środków własnych DOZP.
 • Odpłatność za kurs zależy od ilości uczestników i będzie podana po zamknięciu listy zgłoszeń.
 • zgłoszenia poprzez załączony interaktywny formularz
 • Po zamknięciu zgłoszeń zostanie stworzona lista mailingowa. Wtedy DOZP, za pomocą tej listy, poda wszystkim zgłoszonym terminy kalendarzowe zajęć
 • termin zgłoszeń mija 10.10.2022
 • Warunkiem uzyskania uprawnień sędziego klasy drugiej jest:
  – ukończony 16-ty rok życia ( wyjaśnienie organizatora: do kursu mogą przystąpić osoby mające rocznikowo 16 lat tj. urodzone w 2006 roku i starsze)
  – posiadanie wykształcenia w postaci ukończonej VIII klasy
  SP lub ukończenia dawnego gimnazjum
  ukończenie kursu sędziowskiego i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Prezydium Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Pływackiego

Formularz zgłoszenia