Dane Kontaktowe

Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki

ul. Borowska 1/3 pokój 36
50-529 Wrocław
e-mail: dozp@dozp.eu
tel. 71 367 50 61/66 w. 336

dyżury środy g. 10-12

NIP 899-247-32-94
KRS 000023670

Numer rachunku (Bank Millenium SA)
20 1160 2202 0000 0002 8975 6904

Na ww rachunek prosimy wpłacać wszelkie opłaty na rzecz DOZP m.in.

 • roczna składka członkowska SC DOZP (500 zł) płatna do 31.03. danego roku, płatna bezpośrednio na rachunek DOZP
 • roczna składka członkowska SC PZP (400 zł) płatna do 31.03. danego roku, płatna bezpośrednio na rachunek PZP
 • opłata za przedłużenie licencji (PL) zawodniczej ważnej do 31.01.2023  wynosi 60 zł, płatna do 31.03. 2022 na rachunek DOZP. Wniesiona po 31 marca opłata wzrasta do 80 zł
 • opłata za wyrobienie nowej licencji (NL) zawodniczej w 2022 roku wynosi 80 zł, płatna  na rachunek DOZP
 • opłata za przedłużenie ważności licencji (PL) sędziego okręgowego klasy I lub II na lata 2022-2024 wynosi 60 zł., płatna do 31.03. 2022 na rachunek DOZP
 • opłata za wyrobienie nowej licencji (NL) sędziego okręgowego klasy I lub II na lata 2022-2024 wynosi 80 zł, płatna na rachunek DOZP
 • sędziowie klasy związkowej i międzynarodowej wpłacają 60 zł(za PL) lub 80 zł(za NL) bezpośrednio na rachunek PZP
 • za przedłużenie licencji trenera 60 zł lub instruktora 80 zł ważnej do 31.01.2023
 • udziały własne i darowizny
 • opłaty startowe
 • za zakwaterowanie i wyżywienie w imprezach organizowanych pod patronatem DOZP takie jak MDMM 12-13 ,DWP 10-11 lat, Letnie i Zimowe Mistrzostwa DOZP, OSWiWS oraz za udział w Dolnośląskiej Lidze Pływackiej (SWIM MANIA )
Administratorzy okręgowi SEL:
 1. Szwedzki Dawid – administrator nr 1
  (odpowiedzialny za aktywację licencji) tel. 884148 488 / szwedzki.dawid@o2.pl
 2. Nadobny Bogusław Anton – administrator nr 2
  (odpowiedzialny za zgłaszanie zawodów) tel. 501 689 802 / admin@nadobny.net
Stowarzyszenie “Skok po rekord”

PKO BP nr. r-ku : 19 1020 5242 0000 2102 0528 4924