Protokół z walnego zebrania DOZP

/
Koleżanki i koledzy, Dziękuję za liczny udział w zebraniu,…

Materiały na WZ Sprawozdawczo-Wyborcze DOZP

/
Przypominam że do 14.10 należy zgłosić nazwiska delegatów.…

Protokół z Zebrania Spr-Wyb Kolegium Sędziów przy DOZP

/
Protokół z Zebrania Spr-Wyb Kolegium Sędziów przy DOZP. Gratuluję…