Podsumowanie MPSiM - Lublin 19-21.05.2017

/
Reprezentacja klubów z Dolnego Śląska (Śląsk,Juvenia,"9"…