Oświadczenia rodzica lub opiekuna (KWM 2017)

/
Przesyłam oświadczenie dla wszystkich zawodników Kadry Woj.…