Protokół z Posiedzenia Zarządu (19.09.2018)

Koleżanki i Koledzy,

1. proszę o zapoznanie się z protokołem z ostatniego posiedzenia Zarządu oraz załącznikami. Zwracamy uwagę na inicjatywę odbudowy piłki wodnej. Prosimy szczególnie kluby wrocławskie o przekazanie zaproszenia zawartego w pkt 6 protokołu

“Piłka wodna – w nawiązaniu do tradycji i kilku zapytań Zarząd podejmie działania na rzecz stworzenia sekcji w oparciu o basen przy ul.Wejherowskiej. W tym celu: zwołać spotkanie zainteresowanych powstaniem sekcji na piątek 19 października g.16 (po I-szym dniu 29 Memoriału Petrusewicza na trybunach pływalni przy ulicy Wejherowskiej 34.”

2. Poniżej informacja prezesa PZP adresowana nie tylko n/klubów ale i do gospodarzy pływalni oraz działających na nich szkółek zajmujących się nauką pływania. Prosimy zainteresowanych o kontakt na email polswim@polswim.pl

” W nawiązaniu do informacji, które przekazałem Wam podczas Zarządu PZP w Krakowie poniżej zamieszczam najważniejsze informacje dotyczące ewentualnej współpracy pomiędzy PZP – OZP a Firmą Roche w programie Kinder Plus pływanie.

W ramach Programu Kinder Plus od kilku lat realizowana jest na kilkuset pływalniach w Polsce nauka pływania dla dzieci. Administratorzy pływalni otrzymują w ramach tego programu podstawowy sprzęt do nauki pływania, dzieciaki czepki z nazwą programu a instruktorzy odzież osobistą obrendowaną nazwą programu. W ramach wspólnej wymiany opinii na temat funkcjonowania programu stwierdziliśmy wspólnie z jego przedstawicielami, że najważniejszą jego bolączką jest fakt niskiego poziomu wyszkolenia instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi. Dlatego też wspólnie podjęliśmy inicjatywę zmierzającą do zmiany tej sytuacji. Program Kinder Plus pływanie wzorowany jest na naszym programie 20 lekcji „Umiem pływać” i został opracowany przez R. Białeckiego. Ambasadorem programu jest P. Korzeniowski.

Współpraca Z Okręgowymi Związkami Pływackimi polegałaby na realizacji przez OZP następujących elementów działań:

1. Dotarcie do podmiotów prowadzących naukę pływania (kluby UKS, kluby sportowe, Ośrodki Sportu i Rekreacji posiadające własne kadry szkoleniowe, szkoły podstawowe z programami nauki pływania, etc.) zachęcenie do współpracy a następnie podpisanie porozumienia lub umowy w tym zakresie,

2. Wskazanie szkoleniowców mogących pełnić rolę wykładowców prowadzących szkolenia dla instruktorów pływania programu „Kinder Plus PZP”,

3. Organizacja szkoleń dla instruktorów pływania programu „Kinder Plus PZP”

4. Nadzór nad realizacją szkolenia w jednostkach, które otrzymają sprzęt do nauki pływania oraz przeszkoloną kadrę instruktorską.

W mojej ocenie wartością dodaną dla OZP (i całego środowiska pływackiego) podjęcia współpracy w ramach powyższych działań jest:

1. Pozyskanie przez podmioty nauczające pływania bezpłatnego sprzętu do nauki pływania,

2. Możliwość nieodpłatnego przeszkolenia szerokiej rzeszy instruktorów pływania dla programu „Kinder Plus – PZP”, podniesienie ich kwalifikacji, a tym samym wyedukowania w zakresie realizacji w sposób prawidłowy zajęć nauki pływania,

3. Pozyskanie przez OZP środków na organizację ww.szkoleń (tzn. na wynajem sal wykładowych, wynagrodzenia dla kadry szkolącej etc.). Koszty te poniesie firma Roche,

4. Stworzenie możliwości dodatkowego zarobku dla osób pełniących funkcję szkoleniowców w tym programie,

5. Realizacja przez OZP zadań statutowych oraz skuteczne budowanie pozycji Okręgu w lokalnym środowisku sportowym.

Bardzo proszę o w miarę pilną informację czy ktoś z Państwa jest zainteresowany włączeniem się do tego projektu. Proszę o pilną odpowiedź ze względu na konieczność budowania budżetu tego projektu przez Roche (jest on właśnie tworzony na przyszły rok).

Serdecznie pozdrawiam

Dr Paweł Słomiński

ZAŁ NR 1 -Drobek sportowy DOZP – lato 2018

ZAŁ NR 2 Kandydaci do wyróżnienia DOZP za sezon letni 2018 akt 8-10

ZAŁ NR 2 Kandydaci do wyróżnienia DOZP za sezon letni 2018 – szczegóły akt 8-10

ZAŁ NR 3 wn do Zarządu PZP 22.09.18 Krakow

ZAŁ NR 2 Kandydaci do wyróżnienia DOZP za sezon letni 2018 – szczegóły akt 4-10

ZAł 5 DFS zapytanie ws akt. salda 2018

prot z pos Zarządu DOZP z 19 09 2018

 

ZAł 5 DFS odpowiedź na zapytanie ws akt. salda 2018

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz