Protokół z posiedzenia zarządu DOZP z 8 marca

Składki czł i opłaty licencyjne DOZP – stan na 31 III

W związku z dłuższym zwolnieniem lekarskim kierownika biura kol.Ostrowskiego obowiązki na czas jego nieobecności będzie pełnił kol. Świtecki – wiceprezes DOZP.

W semestrze letnim dyżur będzie miał miejsce w każdy czwartek w godzinach 10-13. Kontakt telefoniczny 603641616 email sport@ssp72.pl lub dozp@dozp.eu .

Zgodnie z zaleceniem PZP na zawodach 24-25.03 w Nowej Rudzie MDMM będą klasyfikowania w swimrankingu tylko zawodnicy mający status “AKTYWNY” w bazie SEL. Niespełniajacy tego warunku będą mogli wystąpić tylko jako startujący “poza konkursem” Dziękujemy klubom za opłacone składki na rzecz DOZP i PZP.

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz