Protokół z zebrania Zarządu DOZP z dnia 15 czerwca 2021

Protokół z zebrania Zarządu DOZP z dnia  15 czerwca  2021

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu kol.kol.: K.Bauer, Zb.Dubiel, K.Frank, W.Ostrowski, , D.Szwedzki, J.Świtecki, , G.Widanka tj. 7 osób z 11-tu członków Zarzadu. Nieobecni : Karolina Dubiel-Wuchowicz, A.Rzeczkowski, B.Urysz, W.Wasilewski. 

Program:

 • informacja o wynikach klubów zrzeszonych w DOZP na GMPSiM oraz  ME w Budapeszcie Z1
 • zatwierdzenie bilansu za 2020 rok Z2
 • informacja o wykonaniu budżetu  za okres 01.01.-31.05. 2021 Z3
 • podjęcie uchwały o zwołaniu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego DOZP Z4
 • informacja o przebiegu zawodów pod patronatem DOZP tj. MDMM 1 r, SM e 2,3 i 4, DWP 10-11, OLMDŚ, MDMM w pływaniu synchronicznym 
 • informacja o nowopowstałym stowarzyszeniu “Skok po rekord”
 • Sprawy różne

Ad 1) 

G.Widanka omówił udział zawodników Dolnego Śląska w obu wydarzeniach, które zaoowocowały uzyskaniem  kwalifikacji olimpijskich tj. K.Fiedkiewicz, A.Tchórz z MKS Juvenia i P.Juraszka z Dzierżoniowa oraz paraolimpijki Oliwii Jabłońskiej reprezentującej WZSN Start. Szczegółowe wyniki przedstawiono w zał. 1

Ad 2 i 3) 

Z.Dubiel przedstawił bilans przygotowany przez księgowość DFS i poddał pod głosowanie jego zatwierdzenie. W drugiej części przedstawił wykonanie budżetu za okres 01.01. – 31.05.2021. Na wzrost poziomu środków własnych DOZP w kwocie 76 591 zł złożyły się wpływy 

 • Bilans otwarcia na dzień 01.01.2021 (ok 10 000 zł)
 • ze składki członkowskiej (18 400 zł)
 • z opłat za przedłużenie 841 szt licencji i opłat za wydanie 1759 nowych licencji (34 795 zł)
 • dochody z organizacji zawodów okręgowych (13 396 zł), wymienionych w pkt. 5 porządku spotkania

Ad 4)  

Zarząd na wniosek prezesa postanowił zwołać na dzień 16 września (czwartek) 2021 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Miejsce zebrania: Wrocław ul.Wejherowska 34 – sala konferencyjna w hotelu ORBITA

I-szy termin 16.09.2021 g. 18:30

II-gi  termin 16.09.2021 g. 19:00

Delegatom spoza Wrocławia DOZP zwróci koszt dojazdu samochodem osobowym tzw. kilometrówkę

Wszystkie informacje,decyzje o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i dotyczące wykonania budżetu za 2020 rok oraz budżetu za okres 01.01.-31.05.20021 zostały przyjęte przez członków Zarządu jednomyślnie

Ad 5) 

relacje z przebiegu zawodów okregowych ukazały się na stronie www.dozp.eu. Zawody odbywały się bez udziału publiczności i były transmitowane na żywo w Internecie. Przy tej okazji Zarząd dziękuje kol. Nadobnemu za sprawną i dobrą jakościowo realizację transmisji. Należy podkreślić, że zawody cieszyły się sporą oglądalnością, przebiegały sprawnie i w pełnej życzliwości atmosferze. 

Ad 6)  

Zarząd zapoznał się z planami stowarzyszenia „Skok po rekord”. Odsłonięcie rzeźby przed wejściem na pływalnię przy ul.Wejherowskiej planowane jest na 2023 rok w trakcie 35 Memoriału im.Marka Petrusewicza. Szacowana wartośc inwestycji to ok. 300 000 zł, z czego połowę pokryje gmina Wroclaw. Resztę brakującej kwoty będzie pochodzić z dobrowolnych datków środowiska pływackiego

Ad 7) 

 • Kol.Świtecki złożył relację ze swojej pracy nad uporządkowaniem i skatalogowaniem archiwum DOZP obejmujące lata 1945 do dziś. Wkrótce na www.dozp.eu ukaże się artykuł prezentujący zawartość archiwum
 • Zarząd wobec informacji o zaprzestaniu dototowania Letnich MPJ 17-18 lat zdecydował się na udzielenie dotacji z środków wlasnych na pokrycie kosztów wyjazdu i pobytu w wysokości 9 000 zł dla 30 zawodników (300 zł na 1 zaw) przynależących do DOZP w tej kategorii. O przyznaniu dotacji decydować będzie najlepszy wynik w punktacji FINA LCM(50m)osiągnięty w okresie 01.09.2020 do 23.06.2021 na pływalni 50 m. Termin zgłoszenia na dozp@dozp.eu zawodników wyznacza na 24 czerwca. Zgłoszenie musi zawierać:
 • Nazwisko i imię 
 • Nazwa konkurencji
 • Nazwa zawodów
 • Wynik (czas i punkty FINA)
 • Lista osób-beneficjentów będzie po weryfikacji opublikowana na www.dozp.eu  do 30 czerwca.
 • Dotacja zostanie przekazana przelewem na podstawie rachunku wystawionego przez zainteresowany klub, gdzie jako nabywcę podać: Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki, ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław, NIP 899-24-73-294 

Za Zarząd – Zb.Dubiel

 

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz