Zakład Pływania Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, zaprasza na X Jubileuszowe Międzynarodowe Sympozjum „Pływanie i Nauka”

Zakład Pływania Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, zaprasza na X Jubileuszowe Międzynarodowe Sympozjum „Pływanie i Nauka”

Sympozja odbywają się cyklicznie co dwa lata – od 2002. Podczas dziesiątej edycji zaproszeni prelegenci z Hiszpanii, Polski, Portugalii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i USA, zinterpretują wyniki własnych badań w kontekście codziennej praktyki trenerskiej. W programie Sympozjum znajdą się wykłady i dyskusje m.in. na temat czynników determinujących wyniki pływaków na różnych poziomach treningu. Omówione zostaną kwestie identyfikacji talentów w sporcie pływackim                a także najnowsze trendy wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie treningowym.

Lista zaproszonych wykładowców:

prof. Raul Arellano – University of Granada, Andalucía, Spain

dr Jorge Morais – Polytechnic Institute of Bragança, Bragança, Portugal

prof. Jan Prins – University of Hawaii at Manoa, USA

prof. emeritus Robert Keig Stallman – The Norwegian University of Sport Sciences

prof. J. Paulo Vilas – Boas – Faculty of Sport, University of Porto, Portugal

prof. Jernej  Kapus – University of Lubliana, Slovenia

prof. Tomohiro Gonjo – Edinburgh, United Kingdom

Biografie zaproszonych wykładowców, tematy wystąpień oraz wszystkie informacje                               o Sympozjum dostępne są na stronie. https://scienceandswimming.awf.wroc.pl/

            Informacje o Sympozjum

Data: 23-24 maja 2024 r

Lokalizacja: Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, budynek P-4, sala wykładowa 2/8.

Ramy czasowe:

23 maja 900 – 1700

24 maja 900 – 1400

Serdecznie zapraszamy!

Przedsięwzięcie realizowane jest pod honorowym patronatem J.M. Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzeja Rokity, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz