Protokół z posiedzenia Zarządu DOZP z 17 września 2020

Zarząd – Obecni członkowie: Zb.Dubiel, K.Frank, Janusz Świtecki, W.Ostrowski, B.Urysz, W.Wasilewski , G.Widanka ( 7 osób z 11 członków). Nieobecni: K.Bauer, K.Dubiel-Wuchowicz, A.Rzeczkowski, D.Szwedzki.

Komisja Rewizyjna- Nieobecni: Zb.Pawlikowski, A.Szajnicki. Małgorzata Misiarz

Porządek zebrania:

 1. Wykonanie budżetu 2020 – stan na 31.08.2020. Prezes poinformował, że dotacje z MS i UMWD są realizowane zgodnie ze złożonymi preliminarzami. W przypadku pływania wykorzystano 42% przyznanej dotacji a w pływaniu synchronicznym jest to 62 %
 2. Informacja dot. akcji dotowanych z środków UMWD i MSiT. Szczegóły znajdują się w zał 1 – Zarząd 17-09 wykonanie budżetu szczegóły
 3. Informacja nt przygotowań do zawodów okręgowych – patrz kalendarz zawodów DOZP/PZP https://dozp.eu/pliki/kalendarz2020.pdf
 • 16-17.10. XXXI Memoriał Marka Petrusewicza – G.Widanka poinformował o przygotowaniach do sztandarowych zawodów polskiego pływania. Przypominamy, że zawodnicy r.2006 i 2007, członkowie KWM DOZP 2020 z listy podstawowej i rezerwowej są zwolnieni z opłaty startowej oraz otrzymują bon na posiłek w 1-szym i/lub 2-gim dniu zawodów. Bony będą wydawane w biurze zawodów po podpisaniu przez zawodnika lub opiekuna listy potwierdzającej udział w zawodach.
 • 24.10. – Swim Mania DLP 19/20 – DLP kl r.2005-09(10*) edycja III / edycja zaległa.Szczegóły w linku: http://megatiming.pl/contest/14fb29ac-c73d-42f8-86a4-c8cf1b138a03
 • 7.11. – Swim Mania DLP 19/20 – DLP kl r.2005-09(10*) edycja IV / edycja zaległa oraz PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ INDYWIDUALNYCH ZA EDYCJE I,II,II i IV w r.szk 2019/2020
 • d) 12.12.2020 – SWIM MANIA DLP r.szk. 2020/2021 r.2006-10(11*) edycja I oraz PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ DRUŻYNOWYCH ZA ZA EDYCJE I,II,II i IV w r.szk 2019/2020
 • 13-14.11. Międzywoj. Drużynowe Mistrzostwa Młodzików MDMM 12 lat i 13 lat (strefa lubuska i dolnośląska– I runda / edycja zaległa z 03-2020 ). Przypominamy, że zawodnicy r.2007, członkowie KWM DOZP 2020 z listy podstawowej są zwolnieni z opłaty startowej oraz opłat za zakwaterowanie i wyżywienie po podpisaniu przez zawodnika lub opiekuna listy potwierdzającej udział w biurze zawodów.
 • 27-28.11. – Ogólnopol Spr Wytrzym i Wszechstronności Stylowej 11, 12 lat . Wzorem zawodów w poprzednim roku sprawdzian będzie się odbywał w SP46 lub jako sprawdzian klubowy

4-5.12. – Zimowe Mistrzostwa DOZP

 • ZMO zostaną rozegrane przez 3 dni (3-5.12.)w 6 sesjach z udziałem max 250 zaw w każdej z sesjii z zachowaniem wymagań epidemicznych dla grup wiekowych 10-11,12,13,14,15l oraz „14l i starsi”
 • W programie sportowym zamiast konkrencji 4×100 zm/dow i 4×200 dow rozegrane będą sztafety 4×50 dow/zm w wersji K/M i MIX oraz wyścigi SKIN RACE w poszczególnych kategoriach wiekowych
 • Tradycyjnie ZMO były okazją do podsumowania sezonu letniego 2020. Z powodu pandemii i braku klasyfikacji MSiT DOZP rezygnuje z przyznania okolicznościowych wyróżnień i nagród finansowych. O ile zimowe MPS,M i J17-18, MPJ14-16 i MDMM 12-13 staną się podstawą klasyfikacji za rok 2020 to wyróżnienia i nagrody finansowe zostaną wręczone w czerwcu 2021 podczas Letnich Mistrzostw DOZP
 • Przypominamy, że zawodnicy r.2006 i 2007, członkowie KWM DOZP 2020 z listy podstawowej są zwolnieni z opłaty startowej oraz opłat za zakwaterowanie i wyżywienie po podpisaniu przez zawodnika lub opiekuna listy potwierdzającej udział w biurze zawodów
 • Zawody te są jednocześnie kwalifikacją do KWM 2021 dla zawodników urodzonych w latach 2007 i 2008. W przeciwieństwie do zasad z lat poprzednich w roku 2020 przy kwalifikacji nie będą uwzględniane wyniki z innych zawodów. W wyjątkowychi usprawiedliwionych przypadkach takich jak np. choroba Zarząd może uwzględnić wynik z innych zawodów.
 • Komunikaty dot. ww zawodów ukazują się na portalu http://megatiming.pl/ w zakładce „Zawody Okręgowe” z min. 30-dniowym wyprzedzeniem

Sprawy różne

 • Zarząd DOZP jednogłośnie podjął uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 przygotowanego przez księgowość DFS
 • DOZP czeka na potwierdzenie od organizatorów tj. Lubuskiego OZP i PZP terminów II rundy Międzywoj. Drużynowe Mistrzostwa Młodzików MDMM 12 lat (strefa lubuska i dolnośląska / edycja zaległa z 06-2020) oraz MDMM 13 lat

Prezes poinformował o:

 • kontynuacji zajęć Wrocławskiego Waterpolowego Klubu Sportowego w okresie wrz-gru 2020 oraz zamiarze rejestracji klubu w UM Wrocław.
 • zamiarze dołączenia do stowarzyszenia jakim jest DOZP zgłosiły następujące kluby: KS Hydra Legnica, Swimmers Centrum Ślęża i Aqua Masters ze Strzelina. Za pomoc w procesie rejestracji w DOZP i PZP odpowiedzialny jest Janusz Switecki.
 • nagłej rezygnacji z prowadzenia zajęć sekcji synchro przy KS AZS AWFprzez trenerki Karolinę Dubiel-Wuchowicz i Małgorztę Misiarz spowodowanej względami osobistymi prezes w porozumieniu z władzami klubu i rodzicami zawodniczek uczestniczył w dwu spotkaniach mających na celu kontynuację pracy tej zasłużonej dla tej dyscypliny sekcji.Na ten moment zainteresowani czekają na informację dotyczącą dostępu do pływalni w poprzednim wymiarze czasowym. Tymczasowym kierowaniem sekcji zajmują się Wiktoria Frąszczak i dr Andrzej Klarowicz.
 • W zwiazku z zaprzestaniem działalności przez klub “Kuźnia” Wrocław Zarząd podjął decyzję o jego skreśleniu z listy członków DOZP oraz przychylił się do prośby klubu “6”-ka Kłodzko o umorzenie składki członkowskiej na rzecz DOZP za 2020 rok. Prośba motywowana jest długotrwałą chorobą szkoleniowca i wynikającą z tego ograniczoną ilośią zajęć sportowych w sekcji pływackiej klubu.
 • W zjeździe sprawozdawczo-statutowym PZP zaplanowanym na 19.09.br DOZP będzie reprezentował kol.G.Widanka
 • zmiana barw klubowych – Zgodnie z regulaminem PZP zmiany barw klubowych powinny mieć miejsce w miesiącu wrześniu danego roku kalendarzowego. Zarząd przypomina wszystkim zainteresowanym, że zmiana barw klubowych wymaga oprócz woli rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika niepełnoletniego, również uzgodnienia między Zarządami i ich administratorami SEL macierzystego i nowego klubu terminu czy warunków zwolnienia. Zmiana barw w wyniku takich uzgodnień może mieć także miejsce w innym terminie uzgodnionym między zainteresowanymi klubami.
 • Od 15 września obowiązuje nowy numer rachunku bankowego, gdzie należy kierować wszelkie opłaty na rzecz DOZP tj.właściciel / Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki ul.Borowska 1-3,50-529 Wrocław nowy nr rachunku BANK MILLENNIUM SA nr 20 1160 2202 0000 0002 8975 6904
 • Lista mailingowa kluby@dozp.eu liczy obecnie 108 adresów.Do DOZP docierają informacje, że nie wszyscy otrzymują wysyłane przy jej pomocy wiadomości. W związku z tym prosimy o regularne sprawdzać w swojej skrzynce nie tylko katalog „odebrane” ale też katalog „spam”. W przypadkach skreślenia, wpisania nowego adresu lub nieotrzymywania maili z konta kluby@dozp.eu prosimy o informację na dozp@dozp.eu
 • info o zmianie w SEL. Niektóre kluby informują o problemie w uzyskaniu statusu „AKTYWNY”. Jedną z możliwych przyczyn jest zmiana w zakładce “EDYCJA” .Przy zawodniku znajduje się nowe okno “TRENER”. Aby zawodnik w systemie był “AKTYWNY” to pole musi być uzupełnione przy spełnieniu wszystkich wcześniejszych wymogów tj. składki, badania, zgoda marketingowa. Patrz zał 2 – Zarząd 17-09 screen nowy SEL
 • Zarząd zobowiązał prezesa i szefa Komisji Rewizyjnej do przygotowania skargi na byłego prezesa UKS Synchro Wrocław, do komisji dyscyplinarnej przy PZP dotyczącej jego działań nie licujących z zasadami etyki działacza sportowego w latach 2015-2018

Wszystkie informacje i decyzje Zarząd przyjął jednomyślnie.

Wykonanie budżetu – szczegóły

zał 2 Zarząd 17 wrz screen nowy SEL

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz