Sportowa Szkoła Sportowa nr 72: Nabór do klas sportowych

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 72 im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu

PROWADZI  NABÓR UCZNIÓW  DO KLAS IV SPORTOWYCH O PROFILACH: PŁYWANIE, KOSZYKÓWKA, TENIS ZIEMNY  W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

06.05.2024 r. – 17.05.2024 r.   złożenie deklaracji o przystąpieniu do próby sprawności fizycznej

07.06.2024 r. –  godz. 16.00 – sprawdzian predyspozycji sportowych do klasy IV pływackiej

07.06.2024 r. –  godz. 16.00 – sprawdzian predyspozycji sportowych do klasy IV koszykarskiej

07.06.2024 r. –  godz. 17.00 – sprawdzian predyspozycji sportowych do klasy IV tenisowej

Zbiórka uczniów w holu obiektu sportowego Szkoły,

przy ul. Trwałej 17-19, 30 minut przed sprawdzianem.

Na sprawdzian należy zabrać odpowiedni strój sportowy.

Uczniowie będą brali udział w testach sprawnościowych.

KLASA O PROFILU PŁYWANIE

 • Przepłynięcie dystansu 75 m (3 długości basenu) trzema stylami pływackimi:
 • 25 m kraulem na piersiach – ocena techniki pływania,
 • 25 m  stylem grzbietowym – ocena techniki pływania,
 • 25 m  stylem klasycznym („żabką”) – ocena techniki pływania.
 • Przepłynięcie dystansu 25 m (długość basenu) stylem dowolnym – ocena szybkości pływania.

KLASA O PROFILU KOSZYKÓWKA

 • „Bieg wahadłowy” – próba wytrzymałości.
 • Test kozłowania – próba zręcznościowa.
 • Bieg po kopercie – próba szybkościowa.
 • Wieloskok z miejsca – próba skocznościowa.
 • Gra „szkolna” w koszykówkę – obserwacja  koszykarskich uzdolnień przez trenerów.

KLASA  O PROFILU TENIS ZIEMNY

 • Bieg na 20 m – próba szybkościowa.
 • Test zbierania piłek – próba szybkościowa.
 • Rzut piłeczką tenisową – próba zręcznościowa.
 • Próba odbić tenisowych – próba ideomotoryki uderzeń z głębi kortu.

WARUNKIEM UDZIAŁU UCZNIA W SPRAWDZIANIE JEST WYPEŁNIENIE PRZEZ RODZICÓW KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA NA SPRAWDZIAN DO WYBRANEJ KLASY (LUB KLAS). KARTY ZGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY – www.ssp72.pl LUB ODEBRAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz