Zjazd Statutowy PZP

W dniu 12 grudnia br o godz 11 w Warszawie odbędzie się Zjazd Statutowy PZP. Prawo udziału w Zjeździe mają delegaci DOZP na zjazd z 2012 roku tj.kol.kol. Karolina Dubiel-Wuchowicz, Piotr Albiński, Kazimierz Bauer, Zb.Dubiel, Wojciech Ostrowski, Wiesław Seidel, Janusz Świtecki i Grzegorz Widanka. Udział w Zjeździe potwierdzili z ww kol.kol.Dubiel i Świtecki.

Nowy projekt zawiera wiele kontrowersyjnych zapisów. Szczególny niepokój budzą propozycje ograniczające prawa delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZP. Dopuszcza się m.in. możliwość zgłaszania kandydatów na funkcje prezesa i członków przyszłego Zarządu przez inne podmioty. Stąd zachęcam do zapoznania się z uwagami do Statutu autorem których jest członek Komisji Statutowej PZP kol. Zofia Oloś-Kozina z Opola. Prosimy o przekazywanie uwag na dozp@dozp.eu

Uwagi do Statutu z 2.12.2015

Uwagi Zofii Oloś-Koziny – członka Komisji Statutowej do projektu statutu PZP

Szanowni  Państwo,

Szanowni Delegaci na Nadzwyczajny Zjazd Statutowy PZP,

od początku prac nad nowym Statutem PZP byłam członkiem   Komisji Statutowej powołanej przez Zarząd PZP.  Swoje obowiązki traktowałam poważnie  i kolejne wersje Statutu zostały przeze  mnie zgłębione i skonsultowane z osobami, którym zagadnienia prawa sportu jak i organizacji pozarządowych nie są obce. Komisja Statutowa  wnosiła  swoje propozycje do kolejnych wersji projektu  Statutu .

Moje zdziwienie wywołał fakt upublicznienia wersji opracowanej przez prawnika PZP.  W wersji przedstawionej nam, delegatom na Zjazd , nie uwzględniono większości  uwag zgłaszanych przez Komisję Statutową .  Wytłumaczeniem ma być fakt, że projekt Statutu  jest wersją autorską p.prawnika.

Ponieważ  w  projekcie Statutu są paragrafy i punkty,  z którymi się nie mogę zgodzić, przesyłam  Państwu  uwagi do projektu Statutu.  Moim celem jest zapoznanie wszystkich delegatów z  wnioskami Komisji Statutowej jak i moimi własnymi.

Przedstawione w załączeniu propozycje nie naruszają  porządku prawnego i nie stoją  w sprzeczności z Ustawą o Sporcie ani z Ustawą o  stowarzyszeniach i Ustawą  o działalności pożytku publicznego.

Mam nadzieję, że taka forma przyspieszy nasze prace nad całokształtem nowego  Statutu i pozwoli na rzeczowe i   sprawne  przeprowadzenie  Zjazdu.

Zofia Kozina-Oloś
Prezes Opolskiego Okręgowego Związku Pływackiego

 

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz