1. W załączeniu przesyłamy listę kandydatów do KWM 2019. Podstawą kwalifikacji jest najlepszy wynik opublikowany w swimrankingu, przeliczony na punkty FINA uzyskany na pływalni 25 m w okresie wrz-gru 2018. Oznacza to, że w roku 2019 zawodnik/-czka umieszczeni na liście podstawowej (poz 1-21) mają w ciągu tego roku kalendarzowego prawo do dofinansowania konsultacji startowej/zgrupowania szkoleniowego w kwocie 21 dni x 90 zł = 1890 zł.

Około połowy tej kwoty jest przeznaczone na obowiązkowe konsultacje startowe organizowanie przez DOZP takich jak Letnie i Zimowe Mistrzostwa DOZP, I i II runda MMM, 30 Memoriał Petrusewicza. Druga połowa tej kwoty może być wykorzystana na zgrupowania organizowane przez klub.
Wkrótce będziemy prosić kluby aby za pośrednictwem DOZP podały do działu szkolenia DFS informacje o terminie, miejscu zgrupowań szkoleniowych bądź konsultacji startowych.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na pokrycie kosztów zw. z udziałem w Z lub L MPJ 14 l !

W nowej kadrze znaleźli się, co bardzo cieszy, zawodnicy aż z 17 klubów:

Koral 9z + 1R, Juvenia 8z+3R, WKS 8z, 3z z Szafira (po raz pierwszy!), po 2z z Just Swim, Swim Academy(po raz pierwszy!), Manty(+1R) oraz po 1z z AZS,Neptuna,Rekina,Wankana, Atola, 9-ki, Piasta (+1R),Rokity i po 1 zaw rezerwowym ze Energetyka i Torpedy.

Czekamy do 15 stycznia na dozp@dozp.eu na potwierdzenie i uzupełnienie brakujących danych (data ur, nazwisko trenera, nr licencji). Prosimy o przesyłanie informacji o ewentualnych korektach bądź pominięciach. W tym przypadku proszę dołączyć informację o miejscu i dacie zawodów, co ułatwi weryfikację w oparciu o swimranking.
Ostateczna lista zostanie opublikowana po zatwierdzeniu przez Zarząd, którego posiedzenie planowane jest na środę 30 stycznia br

2. W kolejnym załączniku znajdziecie informację o nowych kwotach za nowe licencje (NL) i przedłużenie licencji (PL), uchwalonych przez Zarząd PZP. Oprócz tych opłat należy wnieść do końca marca roczną klubową składkę członkowską na rzecz PZP (300 zł) i na rzecz DOZP (400 zł). Na życzenie wpłacającego podmiotu/klubu/osoby fizycznej DOZP wystawi i prześle na wskazany adres rachunek za PL i/lub NL 2019.

Ze składki w 2019 na rzecz DOZP zwolnione są nowo powstałe kluby Piast Nowa Ruda oraz Rapid Wrocław przy SP 84.
w przypadku PZP składkę wraz z opisem wpłacamy na

POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI
ul. Marymoncka 34
skr.poczt. 37
01-813 Warszawa

nr konta: 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132
w przypadku DOZP (za NL/PL/składkę członkowską 2019 na rzecz DOZP/in np wkład własny)

DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA SPORTU
ul.Borowska 1-3
50-529 Wrocław

z dopiskiem “DOZP” BANK MILENIUM SA nr konta 22 1160 2202 0000 0002 2730 5164

LISTA RANK KWM 2019

uchwala_zarzadu_nr_126_wysokosc_oplacania_zawodniczych_skladek_licencyjnych_2019_0

Synchro KW 2019_zal_nr_10_wykaz_szkolonych_zawodnikow

Pływanie KW _zal_nr_10_wykaz_szkolonych_zawodniko wg nazwisk akt 16-01- 2019