Protokół nr 2 z zdalnego zebrania Zarządu DOZP z dnia  22 grudnia 2021 

Protokół nr 2 z zdalnego zebrania Zarządu DOZP z dnia  22 grudnia 2021 

W posiedzeniu zdalnym uczestniczyli członkowie Zarządu kol.kol.:, Bogulski Bartłomiej, Dubiel Zb.,Frąszczak Wiktoria, Kłosiński Paweł , Skiba Tomasz, Szwedzki Dawid , Widanka Maciej oraz Wasilewski Witold tj. 9 osób z 10-ciu członków Zarzadu                                                            Nieobecni : Frank Kamil (Zarząd) 

Program:

wniosek nr 1 – Propozycja Prezesa to : na funkcję wiceprezesa zarządu, jednocześnie członka prezydium  DOZP, kol.Witolda Wasilewskiego oraz członka prezydium  DOZP, kol.Kamila Franka.  Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

             
Uzasadnienie: kol.Wasilewski od lat jest członkiem Zarządu DOZP i odgrywa istotną rolę w życiu DOZP jako twórca Memoriału Petrusewicza i stale utrzymuje kontakt z pływakami jego pokolenia. Od wielu lat szef kolegium Sędziowskiego wchodził w skład Zarządu DOZP. Dlatego uważam, że należy podtrzymać tę tradycję. Obaj kandydaci ustnie wyrazili zgodę na kandydowanie. Oczywiście, szanując duch demokracji naszego stowarzyszenia, proszę członków Zarządu o zgłaszanie innych kandydatur.

Wynik głosowania: 

8 członków Zarządu głosowało za powierzeniem obowiązków wiceprezesa i jednocześnie członka Prezydium Zarządu przez kol.Wasilewskiego, przy jednym głosie wstrzymującym

9 członków Zarządu głosowało za powierzeniem obowiązków członka Prezydium Zarządu przez kol.Franka.

wniosek nr 2 –  zmiana kwoty składki członkowskiej (SC) na rzecz DOZP w 2022 roku z 400 zł na 500 zł.

Uzasadnienie: ze SC finansowana jest m.in.: obsługa i wynajem biura w DFS (ok 5000 rocznie), nagrody finansowe Letnich i Zimowych MDŚ, nagrody finansowe i rzeczowe dla najlepszych zawodników w sezonie 2020/2021 (ok 45 000 zł), wynagrodzenie dla administratora okręgowego SEL (2 zł za jedno przedłużenie licencji PL, 3 zł za nową licencję NL ok. 6000 zł rocznie), prowadzenie strony www.dozp.eu (ok. 6000 zł rocznie) i inne

Wynik głosowania: 

8 członków Zarządu głosowało za podniesieniem składki członkowskiej w roku 2022 z 400 zł do 500 zł, przy jednym głosie wstrzymującym

KWM 2022 – dział szkolenia DFS wyznaczył datę 16.01.2022 jako ostateczny termin złożenia pełnej dokumentacji KWM (patrz załączone_pismo_KW_zwiazki_trenerzy). 

W związku z tym do posiedzenia zdalnego dołączam kolejny wniosek dotyczące KWM 2022, który wymaga zatwierdzenia przez Zarząd 

wniosek nr 3 –  zatwierdzenie składu listy KWM 2022 w pływaniu oraz w pływaniu synchronicznym/artystycznym.

Wynik głosowania: 

9 członków Zarządu głosowało za powierzeniem obowiązków członka Prezydium Zarządu przez kol.Franka.

  • KWM 2022 w pływaniu – zakwalifikowani to uczestnicy Zim MDŚ 12-latków i 13-latków Nowa Ruda Słupiec 26-27.11.2021 oraz troje zawodników, którzy z powodu kwarantanny nie mogli uczestniczyć w tych zawodach dla których przyjęto wyniki z innych zawodów 2022_KW_zal_nr_10_wykaz_szkolonych_zawodnikow pływanie
  • KWM 2022 w pływaniu synchronicznym/artystycznym – zakwalifikowane to uczestniczki MMM synchro 12-13.06. Nowa Ruda, na podstawie wyników konkurencji “Figury”. 

Patrz załącznik pn KWM 2022 wykaz_szkolonych_zaw pływanie & PA                                                                             

 Za Zarząd Prezes DOZP Zbigniew Dubiel (tel. 502 300 195)

KWM 2022 – zawodnicy KWM 2022 – trenerzy

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz