Protokół z zebrania Zarządu DOZP z dnia 10 listopada 2021

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu kol.kol.:, Bogulski Bartłomiej, Dubiel Zb., Frank K., Frąszczak Wiktoria, Kłosiński Paweł , Skiba Tomasz, Szwedzki Dawid , Widanka Maciej oraz Wasilewski Witold tj. 9 osób z 10-ciu członków Zarzadu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie Pawlikowski Zbigniew i Kujat Szymon, Nieobecni : K.Bauer(Zarząd) oraz Edyta Bejster (KR)

Program:
• ukonstytuowanie Zarządu, w tym wybór 2 wiceprezesów oraz przew. KR

Członkowie Zarządu jednogłośnie wybrali :
• na wiceprezesa zarządu, jednocześnie członka prezydium DOZP, kol.Kazimierza Bauera
• na sekretarza zarządu , jednocześnie członka prezydium DOZP, kol.Dawida Szwedzkiego.
• Nie obsadzono funkcji 2-go wiceprezesa, jednocześnie członka prezydium DOZP oraz funkcji piątego członka prezydium DOZP. Obsada tych funkcji będzie przedmiotem następnego zebrania Zarządu
• Obecni na zebraniu członkowie Komisji Rewizyjnej na stanowisko przewodniczącego wybrali 2-ma głosami za, kol. Pawlikowskiego Zbigniewa
• informacja o WZ w kontekście zgłoszenia zmian w KRS

Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali i upoważnili członka Zarządu kol. Widankę Macieja do wniesienia w KRS zmian we władzach statutowych oraz zmian w samym statucie.
• informacja o Zimowych MDŚ, w tym zatwierdzenie sposobu przyznania wyróżnień za sezon 01.09.2021 – 31.08.2021 oraz nagród rzeczowych/finansowych w Zimowych MDŚ. W tym:
• rozpatrzenie protestu kol.Szajnickiego ws sposobu podziału nagród finansowych za sezon 2020/21 (01.09.2021 – 31.08.2021)
Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali wnosek kol.Szajnickiego oraz sposób podziału nagród w Zimowych MDŚ. Kwota nagród to 35200 zł. Szczegóły podziału przedstawiają:
zał nr 1 – NF i T za sez 20-21
zał nr 2 – NF i T za MDŚ 25-27.11

Sprawy różne:
• Kurs sędziowski on line – prezentacja programu i budżetu. referuje Kamil Frank

Członkowie Zarządu po wysłuchaniu kol.Franka przyjęli do akceptującej wiadamości deklarację kol.Franka, że do 30.11. przedstawi program szkolenia on-line
• Swim Mania – propozycje zmian – patrz zał. Referuje Beata Pożarowszczyk-Kuczko
Członkowie Zarządu po wysłuchaniu kol. Beaty Pożarowszczyk-Kuczko przyjęli do akceptującej wiadomości program Swim Manii oraz jednogłośnie zaakceptowali jej osobę na funkcję naczelnika SM w sezonie 2021/2022

Za Zarząd Zb.Dubiel

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz