Protokół z posiedzenia Zarządu DOZP z 17 października 2019

Obecni członkowie Zarządu: K.Bauer, Zb.Dubiel, K.Frank, A.Rzeczkowski, Janusz Świtecki, W.Ostrowski, B.Urysz, W.Wasilewski ( 8 osób z 11 członków). Nieobecni: K.Dubiel-Wuchowicz, D.Szwedzki, , G.Widanka, Komisja Rewizyjna: obecny przew. Zb.Pawlikowski / Nieobecni: Małgorzata Misiarz, A.Szajnicki.

Porządek zebrania:

1.Informacja o wykonaniu budżetu w 2019 – patrz zał nr 1

 • BUDŻET 2019 wykonanie 30.09 – Zarząd przyjął bez uwag informację o prawidłowym wykonaniu budżetu za okres 01.01.-30.09.2019
 1. Dorobek sportowy sezonu 2019 oraz propozycje wyróżnień – Zarząd po zapoznaniu się z załącznikami, przekazanych do klubów wcześniej drogą elektroniczną
 • Najlepsi sportowcy DOZP w 2019 akt 14.10.- patrz zał nr 2
 • Dorobek DOZP sezon lato 2019 – szczegóły
 • Sezon 2019- ZMO NF T D i koszulki akt 14.10

jednomyślnie zatwierdził zasady przyznania nagród finansowych i innych wyróżnień za sezon 2019 r. Zarząd zapoznał się z informacją o przygotowaniach do zawodów okregowych tj.

 • Swim Mania 9.11.2019
 • XXX Memoriał im. Marka Petrusewicza 15-16.11.
 • OSWiWS 11-12 lat 21-22.11.
 • ZMO 2019 29-30.11.
 • Wrocławski Waterpolowy Klub Sportowy
 • Relacja z wyjazdu na Białoruś ” Śladem Marka Petrusewicza” / referuje Witold Wasilewski

Zarząd jednomyślnie podjął następujące uchwały:

UCHWAŁA nr 1 – Z dniem 17.10.br skreśleno z listy członków DOZP kluby UKS 4 ŚWIDNICA i MKS Marlin 7 Lubin z powodu nieopłacenia składek członkowskich na rzecz DOZP za 2019 rok

UCHWAŁA nr 2 – Z dniem 17.10.br powołano trzyosobowe kierownictwo nowej DLP pn “SWIM MANIA” w osobach: Małgorzaty Gembickiej na funkcję naczelnika oraz jej zastępców Wojciecha Ostrowskiego i przedstawiciela UKS Koral ( nazwisko do uzgodnienia w trybie roboczym).Zatwierdzono zapis regulaminu dotyczący indywidualnej klasyfikacji końcowej mówiący o tym, że „ na indywidualny dorobek zawodnika składa się najlepsza punktcja FINA za 2 starty uzyskana w 3 edycjach Swim Manii                                                                                                         

UCHWAŁA nr 3 – Zarząd na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej DOZP i w oparciu o zapisy § 4. Regulaminu zmiany barw klubowych Polskiego Związku Pływackiego (obowiązującego od 01.03.2019 r.) pkt 3 „Jeżeli w wymaganym terminie 14 dni, klub nie wypełni obowiązku wynikającego z ust.2, zawodnikowi oraz klubowi przyjmującemu zawodnika przysługuje prawo zwrócenia się do administratorów systemu SEL w Okręgowym Związku Pływackim lub bezpośrednio do PZP o dokonanie stosownych zmian w systemie SEL” wzywa administratora SEL w klubie UKS Synchro we Wrocławiu do natychmiastowego zwolnienia zawodniczek Karoliny ŁUCZAK, Zuzanny MARCINIAK i Anny KLEPCZYK. Uzasadnienie uchwały ze względu na rozporządzenie o ochronie danych osobowych tzw. RODO znane jest zainteresowanym stronom tj. prezesowi UKS Synchro, rodzicom ww zawodniczek, administratorowi SEL z ramienia PZP oraz członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej DOZP.

Za Zarząd Prezes DOZP Zb.Dubiel

Zał nr 1 BUDŻET 2019 wykonanie 30.09

Najlepsi sportowcy DOZP w 2019 (akt 25.11)

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz