Ważna informacja dot. MDMM 13 lat w Gorzowie Wlkp

ODWOŁANIE ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO OZP DO ZJAZDU PZP w dniu 28.06.2014

Dotyczy: uznanie wyników zawodów odbytych 15 czerwca 2014 w Zielonej Górze i ujęcie ich w generalnej klasyfikacji II rundy Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 13-letnich za 2014 rok

Uzasadnienie:

Zarząd Dolnośląskiego OZP na swoim posiedzeniu w dniu 10 kwietnia br. zapoznał się z postulatami dużych klubów (Śląsk, Rekin, Koral, Juvenia) w sprawie sensowności ich wyjazdu na zawody II rundy Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików do Gorzowa lub Ostrowca Świętokrzyskiego.

Po pierwsze : termin zawodów pokrywa się z początkiem wakacji, gdy większość uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej ma wolne od kilkunastu dni i jest po testach do gimnazjum

Po drugie : szacowany koszt przejazdu, pobytu i udziału w zawodach II rundy to od 400 do 500 zł na jednego zawodnika! Takie wydatki ,przed wakacjami, mogą unieść tylko nieliczni rodzice. Przy 15-20 osobowej drużynie kwota 7500 do 10000  jest nie do udźwignięcia!
W tej sprawie Zarząd upoważnił swoją uchwała prezesa DOZP do interwencji w PZP, który mailem z 14 kwietnia przesłał wniosek zawierający m.in.:

przesunięcie zawodów w Gorzowie na termin wcześniejszy np. 14-15 lub 21-22 czerwca lub na rozegranie II rundy razem z 12-latkami w połowie czerwca w Zielonej Górze”

W odpowiedzi podpisanej przez prezesa Andrzeja Kowalskiego czytamy: „Niżej wymieniony wniosek nie może być uwzględniony ze względów regulaminowych. Wprowadzając nowy system zawodów w kategoriach wiekowych dzieci 10,11lat i młodzików 12,13 lat zarząd PZP postanowił, że będzie on funkcjonował w nie zmienionej formie przez kilka lat, aby obiektywnie ocenić jego efektywność. Zawodnicy 13letni Waszego okręgu mogą  startować w dowolnym terminie i miejscu, ale nie mogą zostać sklasyfikowani z pozostałymi, zakwalifikowanymi do II rundy MDMM klubami.”  

Dotarła ona do prezesa Dolnośląskiego OZP 16 czerwca tj. już po zawodach II rundy w Zielonej Górze, czyli po 2 miesiącach od naszego wniosku!.
Wiadomo jak źle będzie odebrana tak bezduszna i formalna interpretacja regulaminu przez 13-latków, rodziców i kluby, , którzy właśnie 15-go czerwca startowali i zostali sklasyfikowani na zawodach w Zielonej Górze. Przecież w tym roku miał już miejsce podobnej natury precedens, gdy z powodów finansowych w Polskiej Lidze Pływackiej nie wzięły udziału Mazowiecki i Śląski OZP.

W tym świetle podwójne standardy PZP są nie do przyjęcia.

Dodatkowo rzuca się w oczy niespójność formuły organizacyjnej.
Dlaczego, pomimo identycznego programu sportowego dla obu grup wiekowych w I rundzie 12 i 13-latkowie mogą startować wspólnie ,  a w II-giej wymaga się od 13-latków  dalekiej 300-500 km i drogiej podróży  na dwudniowe zawody , nie mówiąc o 1- 2 dniach poświęconych na dojazd?

Naszym zdaniem II rundę należy  pozostawić OZP ,wzorem I rundy, a one  to zrobią to dużo taniej i z większym wyczuciem kalendarza szkolnego.
Prosimy  Zjazd PZP aby kierując się dobrem młodych 13-letnich sportowców, podjął uchwałę dopuszczającą sklasyfikowanie 13-latków z klubów  uczestniczących w zawodach w Zielonej Górze w ogólnopolskim podsumowaniu I i II rundy MDMM za 2014 r .

Za Zarząd Dolnośląskiego OZP prezes – Zbigniew Dubiel

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz