Protokół z posiedzenia Zarządu DOZP z 27 lutego 2020

Obecni członkowie Zarządu: K.Bauer, Zb.Dubiel, K.Frank, A.Rzeczkowski, Janusz Świtecki, W.Ostrowski, B.Urysz, W.Wasilewski ( 8 osób z 11 członków). Nieobecni: K.Dubiel-Wuchowicz, D.Szwedzki, , G.Widanka, Komisja Rewizyjna: Obecna Małgorzata Misiarz Nieobecni Zb.Pawlikowski, A.Szajnicki.

Porządek zebrania:

  • Informacja o dorobku sportowym – prezes przedstawił najważniejsze osiągnięcia w sezonie letnim 2018, które bez uwag zostało przyjęte przez członków Zarządu. Informacje te zawierają zakładki w załącznikach nr 1 i zał 1a do niniejszego protokołu.
  • Informacja o wykonaniu budżetu 2019 oraz uchwalenie budżetu na 2020 rok. Obecni członkowie mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z informacjami nt wykonania budżetu w 2019 roku oraz podziału dotacji UMWD w 2020 roku. Wnioski o zatwierdzeniu wykonania budżetu w 2019 roku oraz podziału dotacji został przyjęty jednogłośnie. Szczegóły zawierają załącznik nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.
  • Zarząd jednogłośnie zatwierdził skład Kadr Wojewódzkich Młodzików w pływaniu synchronicznym i pływaniu. Składy KWM zawierają załączniki 4 i 5 do niniejszego protokołu.

Sprawy różne:

  • Na dzień 27.02. składki członkowskie na rzecz DOZP wpłaciło 34 z 45 klubów. Brak uregulowanej do 31.03.br S.C. 2020 oznaczać będzie automatyczne wykreślenie klubu z listy członków DOZP
  • przedstawiono informację nt zawodów organizowanych na poziomie DOZP
  • podjęto uchwałę w sprawie dalszego funkcjonowania klubu UKS Synchro Wrocław

Załączniki

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz